Jel smo se dogovorili da?

Jel smo se dogovorili da?
Samo.
Pusti(š).
Da Voli(š).
Da Ne voli(š).
Da ljubi(š).
Da ne ljubi(š).
Da se javi(š).
Da se ne javi(š).
Da prođe(š).
Da ne prođe(š).
Da može(š).
Da ne može(š).
Da razume(š).
Da ne razume(š).
Da zameni(š).
Da ne zameni(š).
Da se desi(š).
Da se ne desi(š).
Da navikne(š).
Da ne navikne(š).
Samo.
Pusti(š).
Jer.
Vreme.
Uvek.
Pravi.
Trenutak.
Ne pusti.
Dogovorili smo se.

Leave Your Comment